"ca-chep" (Có 1 kết quả)

  • Danh sách thực đơn cho mâm cỗ truyền thống rước ông Táo về Trời

    Danh sách thực đơn cho mâm cỗ truyền thống rước ông Táo về Trời

    Cứ đến 23 tháng Chạp hàng năm người dân Việt lại chuẩn bị mâm cỗ rước ông Táo về chầu Trời. Nhưng không phải ai cũng biết chuẩn bị thực đơn mâm cỗ truyền thống rước ông Táo như thế nào cho đúng. Cúng ông Táo phải đặt trong bếp, khi cúng phải bật bếp lên cho cháy rực, mâm cỗ đề huề để mong ước cả

  • Tin Mới Nhất
  • Đọc Nhiều